preloader

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2022.07.01. napjától

 

1. Alapfogalmak

1.1. A webáruház üzemeltetője – a Vállalkozó

A webáruház üzemeltetője a "MÓRA-INPUT Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek adatai a következők:

cégjegyzékszám: 06-09-016359

nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

székhely: 6782 Mórahalom, Kissori út 2-4.

adószám: 23050628-2-06

telefonos elérhetőség: +36 30 925 8089 (nyitvatartási időben)

elektronikus elérhetőség: rendeles@morainput.hu

Tájékoztatjuk, hogy a webáruházban történő vásárlás esetén a „MÓRA-INPUT” Kft., illetve az „M-INPUT” kft, mint Vállalkozó és Ön, mint Vásárló között szerződés jön létre.

További információk:

kapcsolattartó személy neve: Kiss Márton

szerződés nyelve: magyar

A Vállalkozó és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra sem nyomtatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.

A Vállalkozó nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

Tájékoztatjuk a Vásárlóinkat továbbá, hogy a www.morainput.hu internetes oldalon működő webáruház által kínált termékek megvásárlása, kizárólag egy megfelelő internet eléréssel rendelkező hardver eszközzel továbbá az arra telepített internet böngésző (Firefox, Chrome, Mozilla, Safari) használatával, a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételek és eljárás betartásával lehetséges.

1.2. Vásárló

Aki a Vállalkozó hivatalos honlapján (www.morainput. hu) keresztül bármilyen terméket vásárol és az Általános Szerződési Feltételeket tudomásul veszi, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.3. Az Általános Szerződési Feltételek célja

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy a www.morainput.hu internetes oldalon működő webáruház által kínált termékek megvásárlásával kapcsolatos szabályokat rögzítse.

1.4. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak módosítása a közzétételkor lép hatályba. Jelen ÁSZF 2022.július 1. napjától hatályos.

 

2. Regisztráció

A webáruház által kínált termékek megvásárlása kizárólag az elektronikus regisztrációt követően lehetséges. A Vásárló a regisztrációval elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megismerte és az abban foglaltakkal egyetért továbbá, hogy az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A regisztráció során Ön az alábbiakban felsorolt személyes adatok megadására köteles:

 1. vezetéknév

 2. keresztnév

 3. felhasználói név

 4. e-mail cím

 5. jelszó

 6. számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

 7. szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

 8. telefonszám

 9. adószám

A regisztrációval a Vásárló kijelenti, hogy cselekvőképes, a rendelés megtételére jogosult, valamint elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. A regisztráció során megadott adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint megőrizzük és harmadik személyeknek nem szolgáltatjuk ki. A Vásárló rendelés során megadott adatai a futárszolgálat részére a kiszállítás érdekében, célhoz kötötten kerülnek átadásra.

Személyes adatok módosítása

A Vállalkozó biztosítja Vásárlói részére a személyes adatokban bekövetkezett változás kijavításának lehetőségét. A személyes adatokat a Vásárló bármikor módosíthatja. A megadott szállítási címet a rendszer minden egyes rendeléskor felhozza. Kérjük, hogy többszöri rendelés esetén a szállítási címet minden megrendelés előtt ellenőrizni és szükség esetén még a megrendelés leadása előtt módosítani szíveskedjenek.

A Vásárló által tévesen megadott adatokból adódó esetleges károkért/hibás teljesítésért Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal.

 

3. A szerződés tárgyának lényeges jellemzői

A webáruház által kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

 • műtrágyák és lombtrágyák

 • növényvédő szerek

 • mezőgazdasági eszközök, kerti szerszámok

 • háztartási irtószerek

 • balkonládák, kaspók, cserepek

 • kertészeti eszközök és kiegészítők

 • kerti gépek

 • kézi szerszámok

 • munkavédelmi eszközök, munkaruházat

 • műanyag termékek

 • öntözéstechnika

 • vetőmagok

 • virágföldek

 • egyéb termékek

A termékek mellett megtalálja azok részletes leírását valamint a termékért fizetendő vételárat. Az egyes termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák, a mindenkor hatályos törvény által előírt ÁFA összeget, de nem tartalmazzák a megrendeléssel és a szállítással kapcsolatos költségeket. A Vállalkozó az átváltoztatás jogát valamennyi termék esetében fenntartja.

A webáruház által kínált termékekről megjelenített képek illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

Egyes termékek kizárólag a Vállalkozó székhelyén, illetve telephelyén személyesen vásárolhatóak meg és vehetők át. A termékekkel kapcsolatos tájékoztatót, engedélyköteles termékek setén az engedély fajtáját (pl.: zöld könyv, növényvédelmi szerződés,őstermelői azonosító) a termékek melletti leírás tartalmazza. A webáruházon kívüli vásárlással kapcsolatban bővebb tájékoztatást az 1. pontban megjelölt elérhetőségeinken kaphat.

 

4. A rendelés folyamata

4.1. Regisztráció

4.2. Termékek kiválasztása

A megvásárolni kívánt terméket helyezze a „kosárba”. Amennyiben szeretne további terméket a kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség megadását követően a kosár tartalma automatikusan frissül, ha ez nem történne meg válassza a „kosár frissítése” gombot.

4.3. Fizetési mód kiválasztása:

A kiválasztott termék(ek) vételárának kiegyenlítése történhet bankkártyás fizetéssel, átutalással vagykézpénzzel személyesen az üzletben. A fizetéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást jelen ÁSZF 5. Fizetési módok pontja tartalmazza.

4.4. Megrendelés

A rendelés véglegesítése.

4.5. Megrendelés visszaigazolása

A Vásárló megrendelését a Vállalkozó a megrendelés beérkezését követően e-mail útján automatikusan visszaigazolja. A megrendelés végleges visszaigazolására, az automatikus visszaigazolást követő 48 órán belül kerül sor, a Vásárló által a regisztráció során megadott e-mail-címre. A szerződés a Vállalkozó és a Vásárló között, a megrendelés elektronikus úton történő végleges visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre.

A Vállalkozó a megrendelés végleges visszaigazolását tartalmazó e-mailben vagy telefonon közli a Vásárlóval a megrendeléssel kapcsolatos végleges információkat (számla végösszege, átvétel időpontja, stb…)

Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy a megrendelés sikeressége és a további problémák elkerülése végett, a regisztráció során törekedjenek az e-mail cím és a telefonszám pontos megadására. Hibás e-mail cím megadása vagy az e-mail postafiók telítettsége ugyanis a megrendelésének sikertelenségét eredményezheti.

4.6 A Megrendelés módosítása, visszavonása

A megrendelés módosítását vagy visszavonását a Vásárló az 1.1. pontban megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonon, a megrendelés elküldését követő 48 órán belül, de legkésőbb a megrendelés végleges visszaigazolásának kézbesítéséig teheti meg. Bankkártyás fizetés esetén a lemondást követő 14 napon belül a Vásárló által kifizetett vételárat a Vállalkozó visszautalja a Vásárló részére. A határidőn túl beérkezett visszavonási nyilatkozatot a Vállalkozónak nem áll módjában elfogadni. A Vásárló a megrendelés visszavonására nyitva álló határidőn túl kizárólag – az ÁSZF 9. pontjában rögzített feltételek szerint – elállási jog gyakorlására jogosult.

 

5. Fizetési módok

A megrendelt termékek kifizetése az alábbiak szerint lehetséges:

5.1. Bankkártyás fizetéssel

Bankkártyás fizetés esetén a Vásárló a megrendelt termékek ellenértékét a megrendelés leadásával a K&H Bank Zrt. elektronikus fizetési felületén keresztül teljesíti. Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO stb. A bankkártyával való fizetés a K&H Bank Zrt. szerverén keresztül történik biztonságos technológiával kódolt weboldalon keresztül, így a Vásárló banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül.

A Vállalkozó a megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő (Vásárló) nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A Vállalkozó a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Vállalkozó felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Vállalkozó semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal.

A Vállalkozó mind a sikeres, mind a sikertelen bakkártyás fizetés esetében értesítő e-mailt küld a Vásárló regisztráció során megadott e-mail címére. Kérjük, hogy a sikeres megrendelés érdekében minden tranzakció esetében ellenőrizzék elektronikus postafiókjukat.

5.2. Átutalással

Ebben az esetben a számlán szereplő összeget a Vásárló az áru megrendelését követően a számlán szereplő fizetési határidőig teljesíti a visszaigazoláson szereplő adatok és utasításoknak megfelelően.

A választott fizetési módtól a Vásárló kizárólag a Vállalkozó előzetes hozzájárulásával térhet el.

5.3 Személyes átvétellel az üzletben

A rendelés visszaigazolásán található adatoknak megfelelően személyes átvétel esetén a Vásárló a helyszínen készpénzzel, illetve bankkártyás fizetéssel rendezheti a számla végösszegét.

 

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

6.1. Kellékszavatosság

Hibás teljesítés esetén a Vásárló érvényesítheti szavatossági jogait a Vállalkozóval szemben, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően.

A Vásárló választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kijavítást, kicserélést kérhet kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által kiválasztott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Amennyiben a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozó költéségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső soron a szerződéstől is elállhat. A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogról a másikra térhet át, ekkor azonban az áttérés költségét maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Vállalkozó adott okot.

A kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje:

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

6.2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló - választása szerint - az A. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

 • a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában jótállásra köteles. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az A. és a B. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7. Elállási és felmondási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően, a Vásárló a szerződéstől a termék kézhezvételének vagy több termék esetén - amennyiben az egyes termékek kézbesítése eltérő időpontban történik – az utolsó termék kézhezvételének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

A Vásárló az elállást tartalmazó egyértelmű nyilatkozatátaz 1. pontban feltüntetett elérhetőségek bármelyikén eljuttathatja vagyazt a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében feltüntetett elállási nyilatkozatminta felhasználásával is megteheti.

A postai levél formájában elküldött elállási nyilatkozatot akkor tekintjük határidőben elküldöttnek, ha azt a termék átvételétől számított tizennégy napon belül postára adták, míg az e-mailen vagy faxon elküldött elállási nyilatkozatok akkor tekinthetőek határidőben elküldöttnek, ha azok a fenti e-mail címen található elektronikus postafiókba vagy faxszámra, a termék(ek) átvételtől számított tizennégy napon belül beérkeznek. A tizennégy napon túl postára adott vagy a megadott e-mail címre, vagy fax számra beérkezett elállási nyilatkozatokat sajnos nem áll módunkban elfogadni.

Elállás esetén a Vállalkozó a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti. Vállalkozó a visszatérítés során a Vásárló által igénybe vett fizetési módot alkalmazza kivéve, ha a Vásárló egyéb fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul. Az eltérő fizetési mód alkalmazása esetén a Vásárlót többletköltség nem terheli. Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni. A visszaszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségeket a Vásárló viseli. A Vásárlót ezen felül további költség nem terheli.

A Vásárló az általa rendelt termék jellegének, tulajdonságának és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik, továbbá Vállalkozó a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti a Vásárlóval szemben.

A Vásárló elállási és felmondási jogát – a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján - nem gyakorolhatjaolyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

 

8. Panaszkezelés

Panaszok benyújtására az alábbi elérhetőségek valamelyikén van lehetőség:

panaszügyintézés helyszíne a Vállalkozó telephelye:6782 Mórahalom, Határőr út 13.

levelezési cím:6782 Mórahalom, Határőr út 13.

telefonos elérhetőség:06-30/925-8089

e-mail:kiss.marton@morainput.hu

A Vásárló kizárólag a webáruházban vásárolt áru forgalmazásával, valamint az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló Vállalkozói magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozóan tehet szóban vagy írásban panaszt a Vállalkozónál. A webáruház működésével, a megrendelés leadásával, valamint a termékkel kapcsolatos általános tájékoztatás kérése nem minősül panasznak.

A Vásárló által tett személyes szóbeli panaszt a Vállalkozó azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozó a panaszról, valamint az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy másolati példányát a Vásárló részére átadja/megküldi.

Az írásbeli panaszt – ideértve az elektronikus úton tett panaszt is - a Vállalkozó a panasz beérkezését követő 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és azt a Vásárlóval közli. A Vásárló által benyújtott panasz elutasítása esetén adott választ a Vállalkozó indokolni köteles.

A jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeire, a panasz elutasítása esetén igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekre továbbá a panaszra vonatkozó egyéb előírásokra vonatkozó szabályozást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.     

A Vásárló panasz elutasítása esetén a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testülethez fordulás lehetősége kizárólag abban az esetben illeti meg a Vásárlót, amennyiben a vita rendezését Vállalkozással megkísérelte, azonban annak közvetlen rendezése sikertelen maradt. A békéltető testület eljárása a Vásárló kérelmére indul, amelyet a Vásárlónak írásban (levél, távirat, távgépíró, telefax, e-mail üzenet) a békéltető testület elnökének címezve kell benyújtania.  

A békéltető testületek elérhetőségét az alábbi linkre kattintva érhetik el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

9. További információk

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbiakban felsorolt jogszabályok mindenkor hatályos állapota irányadó.

 • a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről,

 • a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,

 • a 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

 • a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,

 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről0


Elállási nyilatkozatminta

Elállási nyilatkozat


Címzett

Tárgy


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vonatkozóan a következők szerint:

 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Vásárló neve:

Vásárló címe:


Kelt:

 

Vásárló aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Morainput logó
M input logó
Maros farmer logó
M Aqua logó
Biokal logó
Inpex logó
M gold logó